O nas

SPECJALIZUJEMY się od 1996 roku  WYŁĄCZNIE w nauczaniu JĘZYKÓW OBCYCH.

Jeśli POTRZEBUJESZ znać:

 ANGIELSKI
 NIEMIECKI
 FRANCUSKI
 HISZPAŃSKI
 WŁOSKI

z przyjemnością pomożemy Ci zdobyć wymagane umiejętności.

metody
Bazujemy na metodzie komunikatywnej.
Na zajęciach rozwijamy cztery sprawności językowe:
MÓWIENIE, ROZUMIENIE, PISANIE I CZYTANIE.

Są to umiejętności NIEZBĘDNE do prawidłowego posługiwania się językiem obcym. Te cztery sprawności językowe są również WYMAGANE i oceniane również na wszystkich EGZAMINACH międzynarodowych i państwowych.

W nauce języka akcent kładziemy na KONWERSACJE oraz PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA. Pracujemy nad pokonaniem barier językowych i wykształceniem NAWYKU SWOBONEGO WYPOWIADANIA SIĘ w języku obcym.

lektorzy
Zajęcia prowadzą NAJLEPSI LEKTORZY polscy z doświadczeniem dydaktycznym Są to osoby z tytułem magistra filologii z danego języka obcego, którzy na co dzień zajmują się nauczaniem języków. Nasi lektorzy uczestniczą
w SZKOLENIACH METODYCZNYCH organizowanych międzynarodowe ośrodki metodyczne

Zwracamy również uwagę na OSOBOWOŚĆ lektorów. Grono naszych lektorów to osoby z PASJĄ I ENTUZJAZMEM do nauczania języków obcych. Swoim zapałem i otwartością zaskarbiają sobie sympatię studentów, co niewątpliwie wpływa na motywację do nauki.

referencje
Najlepszymi REFERENCJAMI są NASI STUDENCI. Każdego roku nasze kursy kończy liczne grono osób. Pomogliśmy im zdobyć umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym, umiejętność tak niezbędną we współczesnym świecie. Co roku kształciliśmy również umiejętności językowe PRACOWNIKÓW uznanych PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI.

Dołożymy wszelkiej staranności abyś doskonale radził sobie w sytuacjach wymagających znajomości języka obcego. Nauka z nami to:

  • PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
  • ŁATWOŚĆ NAUKI
  • PEWNOŚĆ WYNIKÓW