Kursy językowe

Języki

Szkoła Języków Obcych O’kay prowadzi kursy z języków: ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO na wszystkich poziomach zaawansowania  dla dzieci od 4 lat, młodzieży

Grupy wiekowe

  • dzieci  najmłodsze – 4 LATKI
  • dzieci 5-6 LAT
  • dzieci szkoła podstawowa 7- 15 LAT ( grupy z podziałem na wiek i poziom zaawansowania )
  • młodzież ( grupy z podziałem na wiek i poziom zaawansowania )

Metody nauczania:

Metoda komunikatywna – na zajęciach dla DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH rozwijane są wszystkie cztery sprawności językowe: MÓWIENIE, ROZUMIENIE , PISANIE I CZYTANIE. Akcent kładziemy na MÓWIENIE i ROZUMIENIE ze słuchu, czyli  na KOMUNIKACJĘ oraz PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA. Pracujemy nad pokonaniem barier językowych i wykształceniem NAWYKU SWOBODNEGO WYPOWIADANIA SIĘ w języku obcym.

Metoda multisensoryczna (wielozmysłowa) – polegającą na stymulowaniu  zmysłów DZIECKA, dzięki czemu wspomagany jest proces uczenia się. Wykorzystywane są  gry i zabawy językowe związane ze zmysłami, muzyka i dźwięk (w formie piosenek i rymowanek), kolorowe karty obrazkowe, plastyka i ruch. Umożliwia się również DZIECIOM reagowanie na polecenia całym ciałem, co czyni naukę  aktywną i ciekawą.

Metoda TPR (Total Physical Response), a więc reagowania całym ciałem, która rozwija umiejętność słuchania i rozumienia DZIECKA. Opiera się na reakcji ruchowej DZIECKA.

Termin kursów

  • rekrutację na nowy rok szkolny/akademicki rozpoczynamy na przełomie sierpnia i września
  • roczny kurs obejmuje dwa semestry: I semestr od końca września do przełomu styczeń/ luty, II semestr od lutego do czerwca
  • każdy semestr kończy się testem semestralnym
  • przerwa międzysemetralna przypada na termin ferii zimowych w danym roku
  • w czerwcu po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymujesz ŚWIADECTWO