Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie oraz przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem. Poznasz również zasady wykorzystania plików cookies

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

§ 1

Definicje

1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.okay-studio.com.pl

2. Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą stronę www.okay-studio.com.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych O’kay ul. Widok 96 a 62-800 Kalisz

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.

2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym w szczególności z RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Szkołę Języków Obcych O’kay. Dane przekazane przez użytkownika przez formularze podczas zapisu na kurs, zapisania na listę mailingową, zapytania przez formularz są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu administratora z użytkownikiem oraz realizacji usługi.

4. Administrator dba o to, by dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – dane są przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

5. Odwiedzając Stronę dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez stronę i narzędzia zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące Użytkownika. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 3 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj. kod gogle analitics, pixel facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

6. Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych Osobowych (np. „wycieku” Danych Osobowych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

8. Administrator nie udostępnia osobom trzecim przekazanych danych osobowych i będą one przetwarzane tylko przez nas.

§ 3

Kontakt z Administratorem

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kalisz@okay-studio.com.pl lub adres korespondencyjny: Szkoła Języków Obcych O’kay ul. Widok 96 a 62-800 Kalisz
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem.

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługują uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do żądania ich przeniesienia do innego administratora zgodnie z obowiązujacycmi przepisami, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 5

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwiają rejestrowanie wszystkich operacji na danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez Administratora są dostępne wyłącznie dla właściciela O’kay Szkoła Jezyków Obcych Agnieszki Boreckiej, który ma indywidualny dostęp do danych. Jako właściciel , zapewnia zachowanie poufności danych osobowych.

2. Administrator zapewniam Użytkownikom pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z strony internetowej oraz kontaktu poprzez e-mail. Przesyłanie danych osobowych odbywa się pomiędzy Stroną a komputerem Użytkownika  z użyciem protokołu SSL

§ 6

Podstawa prawna przetwarzania danych

1.Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane, gdy przetwarzanie jest zgodnie z art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”) niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora

2. Na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody lub zawartej i realizowanej umowy

3. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu fomularza na jednej z podstron strony. Wymagamy tylko danych, które są niezbędne do kontaktu Administratora z Użytkownikiem lub realizacji umowy

§ 7

Okres przetwarzania danych osobowych

1.Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzane są one przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
2. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie – tylko w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są trwale usuwane.

§ 8

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

§ 9

Polityka plików cookies

1. Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania oraz umożliwiają zbieranie danych statystycznych dot. jak Użytkownik korzysta z podstron .

2.Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, oznacza to,że na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Stronę nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki zawierają informację umożliwia zidentyfikowanie urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki zwykle zawierają informację dot. nazwy strony internetowej, długość życia ciasteczka, identyfikator przeglądarki lub unikalny numer generowany na potrzeby sesji użytkownika. Głównym celem jest dostosowanie zawartości strony zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości korzystania z niej.

4. Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.

5. Zwykle przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

6.W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

6.Uniemożliwienie zapisów plików cookies może polegać na: niezapisywaniu ich na urządzeniu końcowym, każdorazowym informowaniu o zapisie pliku cookies na urządzeniu użytkownika, usuwaniu pliku cookies po skorzystaniu ze strony

7. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony

8.Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami dot. zarządzaniu plikami cookies. Znajdują się one zwykle w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

9.Ustawienie przeglądarki Użytkownika zezwalające na zapis plików cookies i wyrażenie zgody przez kliknięcie „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu na Stronę cyt.„Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie” oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę, aby pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu